• triplex21.jpg
  • triplex22.jpg

OBSLUHA A ÚDRŽBA

Používanie PVC ZÁVESOV
 - Prechod treba určiť na stred PVC závesu simetricky.
- Pri používaní vozíkov s nákladom musí byť 15%-ná rezerva nad nákladom. Nakoľko PVC-pásy sú prichytené k nosníku, pri prechode s vyšším nákladom vzniká veľké trenie, čo môže spôsobiť, že časom sa PVC-výplň odtrhne, lebo fyzicky opotrebúva.
- Treba dbať o ostré hrany vozidiel aj tovaru.
- Poškodené pásy treba ihneď opraviť, prípadne na nevyhnutný čas ich odstrániť
- Najvyššia rýchlosť prechádzajúcich vozíkov nesmie prekročiť 5km/h.
- Prejazd vozíkov je najideálnejší v kolmom smere.

ÚDRŽBA
Nevyžaduje sa údržba okrem čistenia, ktoré je možné s bežnými saponátmi používanými
v domácnostiach.

PREDPISY BEZPEČNOSTI PRÁCE
Pri priesvitných PVC pásov je treba systematicky zabezpečovať ich čistotu.
Pri prípadnom poškodení držiakov poškodené časti treba nevyhnutne odstrániť, poškodené pásy vyradiť z používania!
Maximálna rýchlosť premávajúcich vozíkov 5km/h!
Praconíci používajúci PVC závesy musia byť poučení predpismi pre použitie.

MONTÁŽ
Pri rozbaľovaní skontrolujte kompletnosť a neporušenosť dodaného tovaru. Ak sa pri preprave PVC pásy zdeformovali alebo po ukotvení pásov sa pásy nevyrovnali, položte ich ležato na rovnú plochu na 12 hodín pri teplote nad +18°C.

Nosný L profil sa môže upevniť do stropu alebo do steny pomocou hmoždeniek a skrutiek s plochou hlavičkou, zriedkavejšie privarením. Je veľmi dôležité vedieť, že nosník sa musí upevniť do pevného materiálu, lebo z mäkkého sa môže ľahko
vytrhnúť. Nosný L profil musí byť upevnený do vodorovnej polohy !!

Uchytenie pásov
Pásy osadíme od začiatku L profilu. Dbáme na to, aby hlavičky nitov boli otočené k sebe, lebo pásy sú mierne mušľovitého tvaru a kraje nám musia zapadnúť jeden do druhého. Pásy zavesíme v poradí 1. pás, 3. pás, 5. pás... Na ne sa postupne
zavesí 2. pás, 4. pás, 6. pás atď.
Týmto spôsobom dosiahneme nasledovné prekrytie pásov (pohľad zhora)


Pásy upevňujeme na hákovitý nosník podľa šírky pásov a prekrytia pásov
nasledovne:
200mm-ové pásy prekrytie na 1 hák 200mm-ové pásy prekrytie na 2 háky


300mm-ové pásy prekrytie na 1 hák 300mm-ové pásy prekrytie na 2 háky


400mm-ové pásy prekrytie na 1 hák 400mm-ové pásy prekrytie na 2 háky


Pásy sú vyrábané trošku dlhšie, preto ich skrátime orezávacím nožíkom na požadovanú dĺžku, t.j. cca 1 cm nad podlahu.
Keď nie je dodržaný správny postup, p??sy nie sú v optimálnej polohe a znižuje sa ich funkčnosť!!

Joomla templates by a4joomla