• triplex21.jpg
  • triplex22.jpg

PVC pásy na PVC závesoch sa prekrývajú z rôznych dôvodov:
- PVC pásy majú tendenciu sa ohnúť do tvaru U, čo spôsobuje, že ak by sme pásy ukotvili vedľa seba, medzi pásmi by sa vytvorila medzera. Pri malých výškach to nie je taký značný problém. Napr. na chladiace vitríny do obchodov zvyčajne montujú závesy bez prekrytia pásov.
- kvôli prievanu. Čím menšie prekrytie pásov, tým ľahšie medzi nimi prefukuje vietor, alebo prúdi studený vzduch do interiéru.

Zvyčajne sa PVC závesy vyrábajú tak, že susedné PVC pásy sa navzájom prekrývajú. Prekrytia môžu byť rôzne, avšak v každom prípade sa dané prekrytie stráca, čím dlhšie sú pásy, tým menej sa prekrývajú PVC pásy tesne nad zemou. Tento jav sp??sobuje už hore spomínaná vlastnosť PVC pásov, že majú tendenciu sa mierne ohnúť do tvaru U.
PVC pásy sú vyrábané v rôznych šírkach a hrúbkach. Základné prekrytia pásov sa líšia podľa šírky pásov. Preto pre rôzne výšky sú odporúčané PVC pásy rôznej šírky a rôznych prekrytí pásov. Čím vyšší je záves tým širšie pásy sú potrebné alebo tenšie pásy s väčším prekrytím.

Možné prekrytia PVC pásov:
- bez prekrytia. Odporúča sa iba pri malých výškach. Medzi pásmi sú cca 1mm-ové medzery.
- prekrytie na 1 hák (pre PVC pásy šírky 100, 150, 200, 300, 400mm)
- prekrytie na 2 háky (pre PVC pásy šírky 200, 300, 400mm)
- prekrytie na 3 háky (pre PVC pásy šírky 300 a 400mm)

Ak berieme do úvahy základné prekrytia pásov (prekrytie na jeden hák) všeobecne sa môže povedať že:
Do výšky cca 200cm sú ideálne 100, 150 až 200mm široké pásy. Ak PVC záves je montovaný do interiéru 200mm široké pásy môžu byť vhodné do 250-300cm výšky. Od cca 250cm výšky do cca 400cm sú vhodné 300mm široké pásy. Nad 400cm sú montované prevažne 400mm široké pásy.

Pri výrobe PVC závesov sú PVC pásy vyrobené na mieru a na jednom konci sú prinitované k uškám, ktoré umožňujú rýchle ukotvenie pásov k hákovitému nosníku. Geometricky odstupy hákov od seba určujú rôzne prekrytia v centimetroch. Podľa šírky ušiek rozlišujeme nasledujúce prekrytia:

200mm široké PVC pásy sú pripevnené k 200mm širokým uškám s 5 otvormi. Základné prekrytie pásov v tomto prípade je prekrytie na 1 hák. Pásy sa prekrývajú na 3,5cm, čo predstavuje 35%-né prekrytie.
Pri prekrytí na 2 háky sa PVC pásy prekrývajú na 8cm, čo predstavuje 80%-né prekrytie.

 

 

300mm široké PVC pásy sú pripevnené k 300mm širokým uškám so 7 otvormi. Základné prekrytie pásov v tomto prípade je prekrytie na 1 hák. Pásy sa prekrývajú na 5cm, čo predstavuje 33%-né prekrytie.
Pri prekrytí na 2 háky sa PVC pásy prekrývajú na 9,5cm, čo predstavuje 63%-né prekrytie.

 

400mm široké PVC pásy sú pripevnené k 400mm širokým uškám s 9 otvormi. Základné prekrytie pásov v tomto prípade je prekrytie na 1 hák. Pásy sa prekrývajú na 7cm, čo predstavuje 35%-né prekrytie.
Pri prekrytí na 2 háky sa PVC pásy prekrývajú na 11,5cm, čo predstavuje 58%-né prekrytie.

Joomla templates by a4joomla